Transition Launch, Järna 10-11 Maj

inner circle-2Vi presenterar Transition Launch, grundkursen i omställning och dess metoder, samt
begreppet ”inre omställning” dvs. de psykologiska faktorer som bidragit till att vi hamnat där vi nu är och vad vi kan göra för att bryta mönster.

Kursen hämtar inspiration från bland annat Joanna Macy, Art of Hosting deltagandemetodik (Open Space Technology, Appreciative Inquiry m.fl.) och Theory U. Kursen syftar till att ge:

– Insikt i omställningsmodellens principer, processer, verktyg och etik, med permakultur-design som ett exempel
– Förståelse för den kris vi står inför, ekonomiskt, ekologiskt och socialt
– Insikt i betydelsen av arbete med visioner om en hållbar framtid och få tillgång till verktyg för hur man kan arbeta med visioner
– En bakgrund om sambandet mellan förändring på ett inre, personligt plan och samhällsförändring
– Ge en bild av hur man genom att stärka lokalsamhällen bygger resiliens och mångfald
– Egna erfarenheter av kreativa mötesmetoder så som Open Space och World Café
– Reflektion kring din egen relation till omställningsarbete och livsstil
– Tillfälle att skissa på en personlig handlingsplan eller en plan/design för din omställningsgrupp/ kontext/ plats
– Tillgång till kursmaterial som du kan använda på hemmaplan
– Komma hem stärkt och inspirerad!

Utvärderingarna från denna kurs visar att kursen ger deltagarna många nya insikter och ökad medvetenhet. Transition Network rekommenderar att minst två personer i varje lokal omställningsgrupp ska ha gått kursen så anmäl gärna fler än en.

Plats: Charlottendals gård, 153 95 Järna
Tid: Lördag 10/5, kl. 9-19, söndag 11/5, kl. 9-17
Pris: 900 kr + matkostnad 200 kr
Mat: Kostnad för lunch och fika tillkommer med 100 kr dag, 200 kr totalt, som betalas kontant vid kursen.
Anmälan, följ länk: http://www.studieframjandet.se/Kurs/s%C3%B6dert%C3%A4lje/Omst%C3%A4llningskurs-Transition-Launch-J%C3%A4rna-/226113/?csq=omst%C3%A4llnings&GAcode=UA-6577289-1
Sista anmälningsdatum: 7/5

Boende: Möjlighet till enkel övernattning i kurslokalen finns, ring Peter Hagerrot för mer information 0701-738617.
Transport: Charlottendals gård ligger 3 km trevlig promenad från Järna station. Transport för att hämta vid tåg kan ev. ordnas, ring Peter Hagerrot 0701-738617.

Arrangeras av: Omställning Järna, Omställning Sverige och Smaka framtiden i samarbete med Studiefrämjandet Söderort.

Välkommen!

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nätverks- & Årsmöte för Omställning Järna

IMG_0775Plats och tid:   8 MAJ PÅ GULA VILLAN 

”Hur kan Omställning Järna stödja en fortsatt utveckling av Järna och Södertälje kommun som helhet att kunna tillmötesgå allt mer krävande mål om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och resiliens? 

Hur kan vårt lokalsamhälle fortsätta att vara en ledande region inom ramen för lokal hållbarhet?”

Föreningen Omställning Järna växte fram som huvudman för vårt Leader projekt vilket nu slut-redovisas.

Idag sker mycket annat som är kopplat till Omställning Järna.

Bland annat, Smaka Framtiden, REALS,  kurs i Natural Building och studiecirkeln Creating a Life together etc.  Vi tänker över hur vi bäst kan skapa en fristående, men ändå sammanlänkad arbetsform.

PROGRAM

18.00    Gemensam fika, finns att köpa !

18.30 Var händer efter Leaderprojektet – vad sker i olika grupper som idag jobbar i Omställnings anda – presentationer och samtal. (Inklusive Smaka Framtiden)

20.00 Årsmöte

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
 7. Ekonomisk berättelse för det gångna verksamhetsåret
 8. Revisorernas berättelse för det gångna året.
 9. Fråga om beviljande av ansvarfrihet för styrelsen
 10. Val av ordförande
 11. Val av styrelse
 12. Val av revisor
 13. Val av valberedning
 14. Inkomna motioner
 15. Övriga frågor:  Vi har t ex. fått frågan om vi kan tänka oss stå som värd för  en ettårig utbildning från England, kallad; One Year in Transition, (1YT)

 

Varmt välkomna  önskar

Styrelsen – Omställning Järna

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vårens program som sker i samarbete med Studiefrämjandet

Studiefrämjandet har i samarbete med Smaka FramtidenGröna Oasen och Omställning Järna tagit fram ett kursutbud inom trädgård, matlagning, hantverk och omställning under våren 2014. Låt inspirationen flöda!
 
Läs hela programmet här
 
   

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Praktisk kurs i biodynamisk biodling

IMG_0174Åtta lördagsförmiddagar träffas vi i en av våra bigårdar, och gör där alla de åtgärder som hör årstiden och bisamhällenas utveckling till. Vi kommer även att göra avläggare till dem som vill köpa sig ett eget bisamhälle. Då kan vi sköta om dem tillsammans och du kan ta hem dem när du känner dig säker.

Inga förkundskaper krävs, men det underlätta om du har gått introduktionskursen i biodynamisk biodling. Om inte kan du ta den nästa vinter.

Kursavgift 1000 kr
Kursstart 3. maj

Mer info och anmälan till:
peter@biodlarnaschneider.se
0709 58 13 99

Biodlarna Schneider HB
Ekologisk honung från Gnesta
Demeter Krav

Kurstillfällen:
3.maj; 24.maj; 7.juni; 28.juni; 12.juli; 26.juli; 16.aug.; 30.aug.
Datumen är valda så att vi kan få med allt som sker i ett bisamhälle under sommaren. Man måste dock inte nödvändigtvis vara med varenda gång, det går att ”ta om” det mesta nästa gång.

Tider:
10:00 till 13:00
Träffpunkt Johanneslund, Gnesta. Vi åker därifrån med så få bilar som möjligt till en av våra bigårdar. Ta med fika!

Klädsel:
Vi har snälla bin, men för säkerhetsskull långärm och -ben, hellre två tunna lager än ett tjockt, stövlar. Vi har handskar och slöja till dig.

Kursavgiften 1000kr betalas vid första träffen.

Bisamhället du kan köpa av oss är en övervintringsduglig avläggare. Pris 1200kr betalas i augusti. Tillkommer bikupa, ny? begagnad? Eller ha du redan en?
Intresseanmälan om köp av bisamhälle behöver vi vid anmälan till kursen, sen har du sommaren på dig att bestämma dig definitivt.

peter@biodlarnaschneider.se 0709 58 13 99

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Studiecirkeln ”Creating a life together” bjuder in….

…..till en kurs i Kommunikation, process- och konflikthantering

med Niklas Högberg

En två dagars praktisk och interaktiv kurs som lär dig att medskapa med andra människor
i olika sociala sammanhang.Kommunikation, process, konflikthantering

Lördag 29 mars – söndag 30 mars kl 9.00-16.00 i Gula Villan, Bergsgatan 2, Järna. Niklas har stött transformativa förändringsprocesser i över 25 år och använder sig av metoder såsom exempelvis Fredlig kommunikation (Non Violent Communication), Komplext ledarskap, organisationsformer som Sociokrati och mötesformer som Open Space.

Flyer för kurser, dela gärna!.  Kursen kostar 560 kr per person, mat ingår. Antalet platser är begränsade. Anmäl dig via mejl till Eliska e.mouckova@centrum.cz. Din plats är bekräftad när kursavgiften ärbetald till bankgiro: 849-9840  kontonr: 6616 630 052 808. Skriv som referens ditt namn och ”Calt”. 

Creating-a-life-together

Anmälsnings avgiften 260 kr återbetalas ej vid förhinder.  Vid frågor ring Vitek 0703 299 483.

BildBild

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Transition Talks: 2

20 / 3 kl 19 00 
Järna Kulturcentrum
 
Meet Teresa who´s been working a long time with Transtion
Totnes and are part of the Gaia Foundation.
Her special interest lies within farming and in the search for alternatives to the so called Green Revolution  in Africa.
 
 Teresa Anderson – International Advocacy

team_03.jpg

Teresa has always had an interest in food and agriculture as an entry point to environmental, economic, political, health and community issues. She joined Gaia in 2001, where she is international advocacy officer for the African Biodiversity Network. Happily, this enables her to stay linked to Kenya, where she lived as a child. Teresa also helped to pioneer the very first ”Transition Town” in Totnes, Devon and set up the food group, working with the community to build resilience in local food production, and reduce dependency on oil. Over the years, she has studied organic husbandry, worked on organic farms in Canada and South Africa, and has settled down in Devon.

 

 

 
 
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

imageimage

Notering | Posted on av | Lämna en kommentar