Living Soil Forum 2013

summerofsoil-logo-large

Omställning Järna är Associerad partner till Summer of Soil, som genomfördes första gången i Ytterjärna sommaren 2013. Ett samarbete mellan Omställning Järna, Leader Södertälje Landsbygd och Summer of Soil möjliggjorde ökat lokalt deltagande ifrån kommunen i den internationella plattformen Living Soil Forum (22-26 juli).

Omställningsgruppens möte med representanter från internationella NGO´s och nätverk, distributörer och jordbrukare m.fl.. var mycket givande. Interaktiva deltagande metoder gjorde att forumets deltagare med enkelhet kunde dela erfarenheter och expertis, vilket var passande då gruppen i helhet hade tillgång till mycket värdefulla kunskaper och nätverk i relation till re-generering av matjordslager och ekosystemens förmåga att försörja framtida generationer.

Under forumet möttes representanter ifrån många olika jordbruksgrenar och perspektiv, där det biodynamiska, permakultur, ekologiskt jordbruk, agroforestry och ”regnerative agriculture” är några exempel. 14 nya projektidéer och konkreta projekt formades under LSF, genom medvetet utformad facilitering av Summer of Soils värdteam. Detta bäddar för ett bredare framtida nätverk vad gäller praktiska lösningar relaterade till jordregenerering och hållbar resursanvändning.

Projekten fokuserar bl.a. på nätverk mellan ”best practices” gårdar i världen(Beacon farms), skapandet av resurscenter för ekologisk restaurering  (Research, Training and Innovation Centers for Ecological Restoration) samt byggandet av nätverk och kunskap i östersjö -regionen med fokus på hållbar livsstil (REALS: Resilient and Ecological Approaches for Living Sustainably) bland många andra. Under forumet kom många nya frågor upp. Flera relaterade till jordbrukares och bönders rättigheter, exempelvis till rätten att odla eget utsäde och frö, samt rätten till att själva bestämma vad som kan levereras vid en viss tidpunkt i odlingssäsongen.

Då forumets deltagare kom från över 20 olika länder, med många ifrån torrare klimat samt krisdrabbade länder, lades stor fokus på regeneration av jordar utsatta för ökenspridning, försaltning och erosion samt om jordbrukets förmåga att hjälpa människor ur kris. Samtidigt var frågor som är mera aktuella i vårt eget klimat -som ex. läckage av näringsämnen och urlakning av jordar, brist på biologisk mångfald samt en allt högre medelålder på jordbrukare- även tydliga bland annat genom att flera representanter ifrån den lokala regionen (med ex. Arthur Granstedt och Martin Fellqvist) medverkade som deltagare och Keynote-speakers. Omställningsgruppen lämnade forumet med en stor känsla av tacksamhet och inspiration. Vetskapen om att ett nätverk -med fokus på regenerering av jord samt med respekt inför de tjänster ekosystemen bistår oss med- finns tillhands gav oss lokal handlingskraft för att ta dessa frågor vidare in i vårt lokala arbete”.

Nedan finner du en powerpoint- presentation som användes för att på svenska kommunicera det som ägt rum under LSF för personer ifrån regionen som ej hade möjlighet att delta i forumet: 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s