Vad är Omställning?

-Framtiden innebär stora förändringar

och vi måste ställa om många aspekter av samhället.

Poängen med omställningsrörelsen

är att det går att göra med samarbete, lust och glädje”      

                                                                                Rob Hopkins
 
 

Transition-rörelsen, vilken kallas Omställning i Sverige, uppstod i västra England. Rob Hopkins hade jobbat som biologi- och permakultur lärare i Irland, där han bodde i ett hus med egen odling och trädgård. Samtidigt pendlade han med bil till jobbet. Filmen, End of Suburbia, (Slutet för förorten), som beskriver uppkomsten av alla bilberoende förorter i USA, manade honom till att sadla om. Rob flyttade då till en av de mest alternativa orterna i England- till Totnes , Devon ,där han mötte några själsfränder som tänkte i liknande banor.
I dag har över tusen orter runt om i världen påbörjat omställningsprojekt. Vi finner alltifrån statsnära initiativ i England till landsbygdsorienterade projekt i Slovenien. Initiativens utgångspunkt är de behov, initiativ och resurser som finns lokalt på varje plats. Vanligt är att arbetsgrupper formas kring frågor om mat, entreprenörskap, inre omställning, transporter, energiförsörjning eller utbildning. Ett grundantagande är att evig tillväxt är omöjligt i ett begränsat system som jorden. Ekosystemens tjänster utarmas i allt snabbare takt i relation till allt högre konsumtionskrav. Den komplexitet av följder som detta ger har vi bara sett början på. Om länderna i Väst fortsätter på samma väg är det självklart att mindre konsumtionsstarka områden exempelvis i ”Syd” ställer samma krav för rätten till konsumtion.

Med fokus på kreativitet och positiva lösningar
Problemens skala skapar lätt handlingsförlamning. Men istället för att våndas över svårigheterna gäller det att utveckla lokala initiativ som binder ihop människor. Det är här som omställningsrörelsen visar en möjlighet att ersätta hopplöshet med en känsla av delaktighet och kontakt med likasinnade. Rörelsen är ett nätverk där vi utforskar alternativa vägar för hållbar livsstil, där vi kan bli förebilder för oss själva och andra genom att fokusera på positiva lösningar. Den är därför också ett komplement till delar av miljö- och solidaritetsrörelsen som ofta tvingas arbeta mot destruktiva tendenser i världen.

Arbetsgrupper
I Transion handbook beskriver Rob Hopkins ett antal steg som en lokal grupp kan ta för att få igång ett nätverk. Ofta börjar det med ett grupp- initiativ där man vill få till något konkret. Permakulturens förhållningsätt lär oss att det är klokt att först studera de lokala förutsättningarna. Är det en landsbygdsort kan det handla om att få igång en tidigare nedlagd affär, emedan stadsodling med ungdomar kan vara aktuellt i förorten.

Inre omställning
Hur kan vi ersätta konkurrens med respekt för allt levande, materialism med gemenskap och meningslöshet med en kraft att förändra? Den egna individen är det mest lokala vi har. Kanske måste vi börja där? De utmaningar vi står inför är inte bara orsakade av misstag när det gäller teknologi utan också en direkt följd av vårt sätt att se på världen och våra föreställningar. Information om tillståndet för vår planet kan
drabba i form av rädsla och sorg – som kan ligga till grund för tillstånd av förnekelse som många människor har fastnat i. Psykologiska modeller kan hjälpa oss att förstå vad som verkligen händer och undvika att omedvetna processer saboterar en förändring. Exempel: missbruksmodeller och modeller för att förändra beteenden. Denna princip hedrar också det faktum att övergången frodas eftersom den möjliggör och stöder människor att göra vad de brinner för, vad de känner sig kallade att göra.
Den amerikanska djupekologen Joanna Macy (joannamacy.net) är en inspirationskälla inom arbetet med inre omställning, liksom den internationella rörelsen Pachamama Alliance (pachamama.org). bland andra.

Resiliens
Frågan om hållbar utveckling är inget nytt. Det speciella med tanken bakom omställning är att vi måste förhålla oss till den komplexitet som hållbarhetsproblematiken betyder för lokala platser. Därför anknyter vi till det mer tvärvetenskapliga begreppet resiliens ;dvs en persons, ett ekosystems eller ett samhälles förmåga att klara kriser (se Stockholm Resilience Center, http://www.stockholmresilience.org för mer information). Permakultur är en designmetod, med utgångspunkt ur tre etiska ställningstaganden; Att värna jorden, värna det sociala och rättvis fördelning (lokalt som globalt). Metoden kan användas för att skapa integrerade lösningar för komplexa problem. Omställningsrörelsen utgår ifrån en liknande bas, men är inte en designmetod utan ett förhållningsätt som spänner över ett vidare spektra; däribland med fokus på möjlighter för nätverkande. Se Omställningsrörelsens 7 principer för vidare information.

Omställning Sverige och Hela Sverige ska Leva
I Sverige har riksorganisationen Hela Sverige ska Leva gått in och stött omställningstanken. Genom länsbyderåden samarbetar de med-och stödjer omställningsarbetet. Man har även en anställd, Jan Forsmark som fungerar som samordnare för olika nationella initiativ. På Omställning Sveriges hemsida http://transitionsweden.ning.com/ Finner du mer information samt forum som ugör en plattform för diskussion och dialog utifrån en mångfald av intresseområden och regioner.
I Stockholms län finns flera initiativ, bl. a på Värmdö, i Sigtuna och i Södertälje/Järna. Ett samarbete har utvecklats genom http://www.helasverige.se/stockholm/.

Leaderprojektet Omställning Järna 2012-2013
Under sommaren 2012 startades projektet Omställning Järna, i samarbete med Leader Södertälje Landsbygd. Projektet bär samma namn som den ideella organisation Omställning Järna, men drivs utav en projektgrupp inom själva organisationen. Projektets syfte är att stärka omställningsnätverket i Södertälje kommun genom arrangemeng av kortare kurser och workshops ,och genom samarbete med arbetsgrupper.

En kommentar till Vad är Omställning?

  1. Ping: Event för Hållbar Utveckling | Omställning Järna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s