Månadsarkiv: augusti 2012

Omställningsseminarie 7-8 september Skäve gård Vi presenterar Transition Towns rörelsen internationellt, omställningsrörelsen i Sverige, dess metoder och berör även frågan om “inre omställning” dvs. de psykologiska faktorer som bidragit till den utveckling vi ser i världen, och vad vi kan göra … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

  Pressmeddelande, 17 augusti, 2012 Modernt och ekologiskt jordbruk – Öppen Gård på Nibble den 1 september  Lördagen den 1 september bjuder Nibble Gård i Ytterjärna in allmänheten för att på plats få se hur ett modernt jordbruk med ekologisk … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

2 platser kvar till kursen Framtidens mat, på Charlottendals gård, Järna

  Framtidens mat     Platserna ges i första hand till de som är bosatta inom Södertälje kommun med omnejd.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nu hittar du sidan ”Film” i menyraden

Nya filmer läggs till kontinuerligt. De flesta går att se direkt på nätet. Fler länkar kommer. Kontakta oss gärna om du har tips!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

http://webappl.web.sh.se/p3/ext/custom.nsf/news?openagent&key=losningar_for_ett_hallbart_jordbruk_i_ny_bok_1339416963936

 

 

Det framgångsrika projektet BERAS (beras.se) har betytt mycket för en omställning regionalt, men även i hela Östersjöregionen inom frågor som rör matproduktion och konsumtion. Artur Granstedt, projektkoordinatör vid BERAS och Södertörns högskola, har nyligen kommit ut med en bok som handlar om denna del av Omställning:

 

 

 • 2012-06-11

  Lösningar för ett hållbart jordbruk i ny bok Om man talar om Omställning i relation till mat

  Det moderna jordbruket ger mat som är billig i handeln, men flyttar de reella kostnaderna – till miljön och till framtida generationer. I den nya boken ”Morgondagens jordbruk” presenteras utförligt bakgrunden till den situation som vi står inför idag, men även lösningen på några av vår tids mest akuta miljöproblem.

  I odlingslandskapen har antalet fåglar minskat med 50 % på grund ensidiga grödor och kemiska bekämpningsmedel. Hälften av det kväve och fosfor som läcker ut i Östersjön och bidrar till övergödningen kommer från jordbruket. En del av kvävet från åkrarna går även upp i luften som dikväveoxid – en potent växthusgas.  

  kor på ängFram till andra världskrigets slut var Sverige i det närmaste självförsörjande på livsmedel, med hjälp av helt förnyelsebara resurser. Men sedan hände något. På 1960-talet började billig fossil energi i allt större utsträckning användas i för framställning av konstgödsel till jordbruket. Det blev allt vanligare med specialiserade gårdar – som antingen producerade bara spannmål och andra växtodlingsgrödor med hjälp av konstgödsel eller specialiserade sig på djurhållning med produktion av kött och mjölk.

  – Vi fick ett linjärt flöde, i stället för ett kretslopp. De specialiserade spannmålsgårdarna som inte längre har några djur måste tillföra inköpt konstgödsel. Näringsämnen från djurgårdarna utsöndras sedan till största delen från djuren i form av gödsel – men i större mängd än vad som kan utnyttjas av grödorna. Kväve och fosfor läcker ut i mark och vatten, säger Artur Granstedt, docent vid Södertörns högskola och författare till boken ”Morgondagens jordbruk – med fokus på Östersjön”.

  Problemet, berättar Artur Granstedt, är att växtnäringsinnehållet i djurgödseln vida överskrider vad dessa djurgårdars egna grödor kan utnyttja och läcker slutligen ut i den omgivande miljön. Situationen försvåras av att koncentrationen av djurhållningen fortsätter och är lokaliserad till vissa regioner framför allt i Södra Sverige där växtnäringsläckaget är som störst.

  Kretsloppsjordbruk minskar näringsläckage

  Artur Granstedt är agronom som doktorerat i ämnet växtnäringslära. Han är projektkoordinator för EU-projektet BERAS Implementation och har i sin nya publikation redogjort för bakgrunden för projektets vetenskapliga och teoretiska bas och för dess praktiska implikationer. Projektet arbetar med en implementeringen av resultatet från många års forskning om växtnäringsflödena i jordbruk och samhälle med studier av praktiska gårdsexempel runt om i Östersjöregionen.

   Resultaten en visar att det är möjligt att kraftfullt minska växtnäringsförlusterna genom i skapandet av så kallade ekologiska kretsloppsjordbruk. Den bärande principen är att integrera växtodling och djurhållning så att växtnäringen i djurens gödsel återanvändas mer effektivt till de egna åkrarna i spannmåls- och djurfoderproduktionen istället för att bli till näringsöverskott. Djurhållningen på de ekologiska kretsloppsgårdarna är anpassade till den egna foderproduktionen som dessutom består av en större andel med humusuppbyggande vallgrödor och vars inslag av baljväxter gör gårdarna helt självförsörjande med kväve.

  Omställningsgårdar visar vägen

  I varje land runt Östersjön finns nu typgårdar och lärocentra som visar hur en omställning av hela livsmedelskedjan kan gå till.   Ett sådant exempel på ekologiskt kretsloppssamhälle finns inom Järna/Södertälje landsbygd med typgårdar och nätverk av lokala förädlare, butiker, skolor och konsumenter och där också Södertälje kommun är en viktig partner tillsammans med Södertörns högskola och Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet.  BERAS-projktet vars hittillsvarande resultat finns beskrivna i den nu aktuella boken har ett direkt budskap till RIO+20, FN:s stora miljökonferens som startar den 13 juni. 

  Jordbruket kan härigenom bli helt klimatneutralt jämfört med dagens konventionella jordbruk som stark bidrar till den globala uppvärmningen. Mångfalden i odlingen utesluter dessutom användning av kemiska bekämpningsmedel.

  – Omställningen från specialisering till blandjordbruk kan vara kostsam, men det är viktigt att man kan bibehålla lönsamheten i jordbruket samtidigt som man gör det mer hållbart. I min bok beskriver jag hur vi i projektet arbetar med både praktisk omställning och ekonomisk uppföljning, säger Artur Granstedt.

  Omställningen kan stöta på hinder särskilt om man genomfört stora investeringar i sina anläggningar, bundna till exempelvis stora djurbesättningar. Därför är denna nya bok också ett upprop till politikerna att reagera – och agera.

  – De specialiserade gårdarna behöver stöd för att kunna minska till exempel köttproduktionen utan att gå under. Jordbrukspolitiken har styrt in oss i detta hörn, och nu måste de agera för att vi ska få en hållbar matproduktion. Vi har ett stort problem, men det finns faktiskt en lösning! säger Artur Granstedt.

  – Där för är det också av stort värde att samtidigt utkommer också rapport 1 från BERAS- projektet författad av Peter Einarsson som behandlar frågan om hur regeringarna inom Östersjöregionen inom ramen för EU:s regelsystem kan bidra till omställningen av jordbruket: ”Policy interventions for ecological recycling agriculture. Available options för governments in the Baltic Sea region”.

  ”Morgondagens jordbruk -med fokus på Östersjön” är skriven för en bred allmänhet och kan användas som kurslitteratur på relevanta utbildningar. Boken ges ut i rapportserien COMREC Studies in Environment vid Södertörns högskola på både engelska och svenska (engelsk titel: ”Farming for future – with a focus on the Baltic Sea”) med förord av professor Per Wramner.  Boken kan beställas genom BERAS- projektets sekretariat: info@beras.eu.

 

Läs mer

Länk | Posted on av | Lämna en kommentar

Planerade kurser

Publicerat i Matkursen | Lämna en kommentar